Stíny rodinných firem. Předání rodinné firmy je výzva

Mezi mé hlavní klienty patří rodinné firmy, tak nějak mě přirostly k srdci. Od roku 2010 jsem s některými prošel velký kus cesty. To, co nás ale nyní začíná postupně tlačit je čas. Většina mých klientů se dostává do období, kdy už sil není tolik, a přitom je dnešní doba tak turbulentní, plná změn a vyžaduje zcela nové přístupy a možná i nové výzvy.

Předání rodinné firmy

Příprava na předání rodinného podniku další generaci je možná nejtěžší a nejkritičtější výzvou, před kterou majitelé rodinných firem stojí. Přesto si většina podniků neuvědomuje, že nástupnictví je celoživotní proces plánování a řízení. Nelze ho řešit pár měsíců před rozhodnutím.

Má role se tím pádem opět posouvá dále, kromě standardních poradenských služeb se nyní do popředí dere téma nástupnictví. Krásné firmy, krásné produkty, zajímavé a atraktivní služby, často skvělá parta lidí, toto vše je nyní ohroženo. Vše je nyní zaměřeno na majitele a ti jsou samozřejmě různí. Dovolte mi představit typologii majitelů rodinných firem a možná i jejich další budoucnost.

„Ty nejúspěšnější firmy mají neustálé starosti.“ — Michael Porter

Majitel rodinné firmy

Každý majitel rodinné firmy čelí různému druhu situací a emocí souvisejících s nástupnictvím. Od strachu ze smrtelnosti. Problémy s egem. Neochota vzdát se kontroly a moci. Mnoho majitelů se stalo podnikateli právě kvůli silné potřebě získávat a rozvíjet kontrolu případně moc nad ostatními, takže odevzdání se autority může být obrovská oběť. Nebo téma ztráty své identity.

Majitelé se s firmou často silně ztotožňují, protože ji vnímají jako osobní úspěch, který definuje jejich místo ve světě a společnosti. Pustit firmu může znamenat ztrátu osobní efektivity. Předpojatost proti plánování. Ale také určitá neschopnost vybrat si mezi dětmi. Strach z důchodu. Majitelé rodinných firem jsou často skutečně zamilovaní se svou rodinnou firmou atd.

Celý článek: https://www.kmosek.com/stiny-rodinnych-firem-predani-rodinne-firmy-je-vyzva/

#rodinnafirma #nastupnictvi #familybusiness #rodinnenastupnictvi

--

--

Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zvýšit výkon vašich zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Petr Kmošek

Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zvýšit výkon vašich zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy.